กิจกรรม ตรวจสอบภายใน

OUR TEAM

Dulyatat Puechmongkol

Dulyatat Puechmongkol

President

Saksri Amphawon

Saksri Amphawon

Senior Advisor

Korakot Wanasawat

Korakot Wanasawat

Vice President

Somcharee Kawkomdee

Somcharee Kawkomdee

Executive Director

Ruetaichanoke Supapong

Ruetaichanoke Supapong

Executive Director

Anutsaya Raksasorn

Anutsaya Raksasorn

Executive Director

Phreeyapath Atirek

Phreeyapath Atirek

Executive Director

Ekkarat Boonyarattanakalin

Ekkarat Boonyarattanakalin

Executive Director

Kitlada Somngam, CPIAT

Kitlada Somngam, CPIAT

Deputy Director

Patchira Mingkhwan, CPIAT

Patchira Mingkhwan, CPIAT

Deputy Director

Wantani Wongbutrod

Wantani Wongbutrod

Deputy Director

Prumsub Wetsukum

Prumsub Wetsukum

Deputy Director

Wichai Aramsangthum

Wichai Aramsangthum

Deputy Director

SERVICES

Reduce the risk of fraud , Reduce error in work

Add value and improve the operations of the orgazination to grow efficiently

We provide assurance and advisory services with fairly and independently to add value and give recommendations to improve the operational process of your organization.

ทีมงานของเรา

OUR CUSTOMERS

More than 1,000 companies in which we oversee internal auditing work

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี/โทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบงาน และความรู้ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
 5. มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะที่ดีในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร การเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
 7. มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน  1  รูป
 2. สำเนา Transcript จำนวน  1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด

สนใจส่งหลักฐานการสมัครทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ติดต่อได้ที่ คุณธนัญญา  มิ่งฉาย แผนกบุคคล  บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel: 02-596-0500 ต่อ 323