ความเชื่อมั่น
ในการให้บริการ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานวิชาชีพ การสื่อสาร การอธิบายลักษณะงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ และเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ที่ท่านจะได้รับบริการที่ดี ตรงความต้องการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและองค์กรของท่าน

ข่าวสาร

ข่าวสารทั่วไป | มิถุนายน, 19 2560

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประโยชน์ที่ได้มีทั้งกับบริษัทเองและกับผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ข่าวสารทั่วไป | พฤษภาคม, 14 2560

เกิดเหตุโจมตีครั้งใหญ่ในโลกไซเบอร์ด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่ ส่งผลกระทบองค์กรกว่า 75,000 แห่งใน 99 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ อังกฤษ จีน อิตาลี และสเปน

ข่าวสารทั่วไป | พฤษภาคม, 10 2560

 ผู้นำที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมืออาชีพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง บางครั้งจะแสดงภาวะผู้นำในลักษณะที่ขัดแย้งกันเอง (Leadership Paradox) เช่น บุคลิกภายนอกเป็นคนมีเมตตา เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น แต่เวลาทำงานจะจริงจังและเข้มงวดในการบรรลุเป้าหมาย