ความเชื่อมั่น
ในการให้บริการ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานวิชาชีพ การสื่อสาร การอธิบายลักษณะงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ และเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ที่ท่านจะได้รับบริการที่ดี ตรงความต้องการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและองค์กรของท่าน

ข่าวสาร

ข่าวสารทั่วไป | มีนาคม, 22 2560

ถ้าจะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องทำกันอย่างจริงๆจังๆ ครอบคลุมไปทั้งระบบจึงพอจะมองเห็นหนทางสำเร็จได้

ข่าวสารทั่วไป | มีนาคม, 21 2560

ปปง.ออกประกาศ กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน ต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข่าวสารทั่วไป | มีนาคม, 20 2560

เมื่อยอดขายตกสิ่งแรกที่ SMEs ให้ความสนใจมักเป็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีหรือการวัดคุณภาพสายผลิต ซึ่งบางทีมันอาจไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือเพราะมันถึงเวลาแล้วที่คุณควรหันมามองการบริหารงานและวัฒนธรรมความคิดและการทำงานในองค์กร