News

| Thursday, 05 November 2020 |
Written by 

IIAT Annual Conference 2020

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา IIA THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2020 "IA's New Value Proposal During and After the Crisis" ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunamในครั้งนี้ทีมงาน "ธรรมนิติ" นำโดยคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 และทีมงาน ได้มาร่วมงาน พร้อมกับออกบูธ จัดกิจกรรมตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นโยชน์ให้กับผู้สนใจ พร้อมของรางวัลมากมาย

     ทั้งนี้ทางธรรมนิติ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและให้การตอบรับกับบูธของเราเป็นอย่างดี