News

| Tuesday, 14 June 2022 |
Written by 

Congratulations Sahathai Printing & Packaging

คุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารและทีมงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) “STP” ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจ บรรจุภัณฑ์

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำเพลทที่มีคุณภาพสูง การพิมพ์งานสูงสุด 12 สี และมีบริการหลังพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเคลือบยูวี การปั๊มฟอยล์ทอง การปั๊มฟอยล์เงิน การประกบลูกฟูก การไดคัท เป็นต้นเพื่อให้ลายพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เกิดความเงางามและสามารถรักษาสีสันให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้ยาวนาน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการงานตรวจสอบภายในต่อเนื่อง
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ เกี่ยวกับเรา

#ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #IAIPO #Dharmniti #DIR

 

Last modified on Tuesday, 14 June 2022