News

| Thursday, 05 November 2020 |
Written by 

Congratulations to SCM

     วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ SET


     บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค ในลักษณะเครือข่ายขายตรง โดยมีนักธุรกิจเครือข่ายกว่า 1.8 แสนคนทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้ง 6 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์


     โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET