News

| Thursday, 07 September 2017 |
Written by 

Internal Audit Roadshow at Burapha University

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากพี่สู่น้อง ให้กับนักศึกษาคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ทีมตรวจสอบภายในธรรมนิติ

 

ทีมตรวจสอบภายในธรรมนิติ

 

ทีมตรวจสอบภายในธรรมนิติ

 

ทีมตรวจสอบภายในธรรมนิติ

 

Last modified on Tuesday, 26 November 2019