News

| Wednesday, 07 August 2019 |
Written by 

Congratulations to Platt Nera International Ltd. on the HKEx Featured

นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และนางสาวนวรัตน์ สุขจิตต์ ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร PLATT NERA INTERNATIONAL LIMITED ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

PLATT NERA INTERNATIONAL LIMITED ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2547 ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นไอทีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย โดยให้บริการกับสถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาล ภาคโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจรด้านไอที และบริการสนับสนุนด้านไอทีที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบระบบไอที การประเมินฮาร์ดแวร์และตัวเลือกซอฟต์แวร์ การจัดหาและการขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การติดตั้งระบบและการรวมเข้ากับระบบไอทีหลักของลูกค้า การอัพเกรดระบบสำหรับระบบไอทีโซลูชั่นแบบบูรณาการที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น

โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของ PLATT NERA INTERNATIONAL LIMITED ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถ่ายภาพในบริเวณด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เพื่อแสดงความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นผลสำเร็จ

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับเวทีใหญ่ สำหรับเตรียมการลั่นฆ้องชัยในการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับเวทีใหญ่ สำหรับเตรียมการลั่นฆ้องชัยในการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตีฆ้องชัยในการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก เวลา 9.30 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

 

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด รับมอบของที่ระลึกในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในการนำพาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้เป็นผลสำเร็จ

 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมถ่ายภาพระหว่างงานเลี้ยงรับประทานอาหารกลางวัน เฉลิมฉลองความสำเร็จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ กับทีมผู้ริหารและคณะทำงานของบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ภาพบรรยากาศการรับของที่ระลึกจากบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเซรามิคลายไทย ที่แสดงถึงความเป็นไทยของบริษัท

 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับ บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นผลสำเร็จ

 

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ หัวหน้าแผนก ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมถ่ายแสดงความยินดีกับคุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และฆ้องชัยสัญลักษณ์แสดงความเป็นสิริมงคลในการเข้าตลากหลักทรัพย์ฮ่องกง

 

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ หัวหน้าแผนก ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมถ่ายแสดงความยินดีกับคุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 

ทีมงานทั้งหมดผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการนำพาบริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน Altus Capital Limited ผู้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการนำพา บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเป็นผลสำเร็จ

 

คุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศแสดงความยินดีการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

 

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ หัวหน้าแผนก ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมถ่ายแสดงความยินดีกับคุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ หัวหน้าแผนก ของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมถ่ายแสดงความยินดีกับคุณประพันธ์ อัศวพลังพรหม ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

Last modified on Tuesday, 26 November 2019