News

| Wednesday, 19 April 2017 |
Written by 

Dharmniti inherit Songkran Traditional 2018

p>บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

 

วันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ดังนี้ 

 

1. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด 

2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

3. บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

4. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด 

5. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 

6.บริษัท ดีไอทีซี จำกัด 

7. บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด 

 

ได้จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารเพื่อศิริมงคลให้แก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20)

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐        บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐   บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐   บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐   บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐   บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐   บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

 

 

 

Last modified on Tuesday, 26 November 2019